Selma Sefić

Poslanik

Datum rođenja: 13. 08. 1993. godine

Mjesto rođenja: Mostar

Prebivalište: Mostar

Nacionalnost: Bošnjakinja

Stranačka pripadnost: Prva Mostaraka Partija

Zanimanje: Zastupnica u Skupštini HNK

Završena škola/stručno zvanje: Dipl. Sociolog istraživač-bachelor

Radno iskustvo: Pripravnički staž u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Članica Prve Mostarske Partije od njenog osnivanja, kao i članica predsjedništva PMP.

Bračno stanje: Udata