Šerif Špago

Predsjedavajući

Datum rođenja: 19. 04. 1968. godine

Mjesto rođenja: Mostar

Prebivalište: Mostar

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: Stranka Demokratske akcije- SDA

Zanimanje: Oficir

Završena škola/stručno zvanje: Vojna akademija, VSS

Radno iskustvo: 15 godina- oficir, 12 godina- zastupnik u Skupštini HNK

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Član KO SDA HNK od 2005, Potpredsjednik SDA od 2019, predsjednik Kluba SDA i Kluba Bošnjaka u Skupštini HNK 2010-2014, predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona od 2014-2018 i od 2019. i dalje

Bračno stanje: Oženjen