• Post category:Novosti
  • Reading time:1 min čitanja

Predsjedavajući Skupštine HNK Šerif Špago učestvovao je na online radionici za članove i zaposlene kantonalnih skupština koja je usmjerena na praktične aspekte uloge kantonalnih skupština u procesu evropskih integracija, a koja se organizira u okviru Twinning projekta Evropske unije „Podrška Evropske unije parlamentima u BiH u poslovima evropskih integracija”.

Cilj radionice je pružanje informacija baziranih na najboljim praksama EU u vezi s osnovnim zadacima kantonalnih skupština u procesu evropskih integracija. Na radionici će se govoriti o nadzoru aktivnosti u oblasti usvajanja pravne stečevine EU na parlamentarnom nivou.

Prezentacije su održali sljedeći stručnjaci Twinning projekta:

  • gđa Klára Szalay, pravna savjetnica u Narodnoj skupštini Mađarske i voditeljica četvrte komponente Twinning projekta
  • gđa Zsófia Czoma, pravna savjetnica u Narodnoj skupštini Mađarske
  • gđa Maja Gregurić, Uprava za evropsko i međunarodno pravo, Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske