Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je zakonodavno tijelo Kantona. Skupština je jednodomna i poslanici se biraju po predstavničkom principu na mandat od četiri godine.

Najave sjednica

Najave sjednica skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Pročitajte detalje o mjestu, datumu i vremenu održavanja sjednice kao i predviđeni dnevni red.

Pristup informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH predstavlja snažan mehanizam za ostvarenje veće transparentnosti i demokratskog nadzora tijela vlasti u Bosni i Hercegovini.

POSLJEDNJE NOVOSTI

Skupština HNK
Nadležnosti

1) Priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona
2) Donosi zakone i ostale propise za izvršavanje kantonalnih nadležnosti propisane Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine
3) Usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na druge načine osigurava potrebno financiranje
4) Dvotrećinskom većinom potvrđuje imenovanje Vlade Kantona
5) Donosi Poslovnik Skupštine;
6) Bira zastupnike Kantona u Dom naroda Parlamenta Federacije iz reda zastupnika Skupštine, sukladno Ustavu Federacije BiH;
7) Obavlja ostale poslove iz svog djelokruga kao i one koje su joj povjerene

O Kantonu

Hercegovačko-neretvanski Kanton

Hercegovačko-neretvanski kanton (HNK) administrativno pripada Federaciji Bosne i Hercegovine i smještena je na jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, sa sjedištem Vlade i Skupštine u gradu Mostaru. Susjedna područja HNK su Srednjobosanski kanton na sjeveru, na sjeveroistoku Kanton Sarajevo, sjeverozapadu Kanton 10 i zapadu Zapadnohercegovački kanton. Susjedno područje HNK na istoku je entitet Republika Srpska, a na jugozapadu Republika Hrvatska.

Područje HNK uključuje 9 lokalnih jedinica samouprave i to: Grad Čapljina, Čitluk, Jablanica, Grad Konjic, Grad Mostar, Neum, Prozor-Rama, Ravno i Grad Stolac.

Kalendar

Planirani događaji Skupštine HNK