• Post category:Novosti
  • Reading time:1 min čitanja

Dana 06.11.2023. godine u prostorijama Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona  zamjenici predsjedavajućeg Skupštine g. Tomislav Martinović i g. Džafer Alić i održali su sastanak sa direktorima domova zdravlja: Dom zdravlja Mostar, Dom zdravlja Stari grad Mostar, Dom zdravlja Konjic, Dom zdravlja Stolac i Dom Neum.

Razmijenjene su informacije o dosadašnjim aktivnostima, mogućnostima zajedničke realizacije određenih projekata i planovima za dalji period.

Na sastanku su razmatrani brojni aspekti poboljšanja primarne zdravstvene zaštite, tekući problemi i načini njihovog rješavanja. Najviše riječi bilo je o finansiranju ovih javnih zdravstvenih ustanova te mogućnostima pronalaska adekvatnih rješenja trenutnih problema.

Skupština HNK je usvojila Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK te tako Zaključkom osigurala 3 miliona KM za domove zdravlja te zadužila da u sljedećoj izmjeni finansijskog plana za 2023. godinu planira dodatnih 3 miliona KM.

U konstruktivnom razgovoru konstatovana je potreba za kontinuiranom saradnjom kako bi se trenutni problemi mogli rješavali na najefikasniji način.