• Post category:Novosti
  • Reading time:1 min čitanja

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila Budžet HNK-a za 2024. godinu u iznosu od 366.231.175,00 KM i Zakona o izvršenju Budžeta HNK-a za 2024. godinu.

Poslanici su razmatrali i dali suglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2024. i saglasnost na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2024. godinu.

Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2024. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 198.458.000 KM odnosno 7.364.000 KM ili 3,85 % više u odnosu na druge izmjene i dopune Finansijskog plana za 2023. godinu.

Medicinske i laboratorijske usluge  su planirane u iznosu od 171.867.000 KM i to je 7.642.000 KM ili 4,65% više u odnosu na druge izmjene i dopune Finansijskog plana za 2023. godinu (Rebalans II)

Nakon rasprave i kvalitetne diskusije usvojena je Odluka o usvajanju Nacrta dopune Prostornog plana HNK. Također je usvojen Zaključak kojim se zadužuje nosilac izrade Nacrta dopune Prostornog plana HNK da organizuje javnu raspravu u periodu od trideset dana od dana usvajanja odluke te da održi sastanke sa svim predstavnicima jedinica lokalne samouprave u HNK.