• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Na 14. vanrednoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona poslanici su razmatrali u usvojili Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom i Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji koji su razmatrani po skraćenoj proceduri.

Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđena su osnovna prava porodicama s djecom i to: dječji dodatak i novčana pomoć nezaposlenoj porodilji, s tim da se sredstva za ostvarivanje prava na dječji dodatak obezbjeđuju u budžetu Federacije, a da se sredstva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji obezbjeđuju u budžetu kantona.

Navedenim zakonom koji podrazumijeva podršku kroz materijalna davanja, u cilju pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i njihovom osposobljavanju za samostalni život i rad, nezaposlene majke-porodilje će, umjesto dosadašnjih šest mjeseci, novčanu podršku u iznosu u iznosu koji utvrđuje Vlada HNK primati dvanaest mjeseci. Po podacima iz ranijih godina, oko 1200 majki-porodilja ostvarit će ovo pravo. Važna izmjena koju sadržava ovaj zakon odnosi se i na ukidanje imovinskog cenzusa koji više neće biti uslov za ostvarivanje prava nego će pravo na naknadu ostvariti svaka majka-porodilja koja je je u Službi za zapošljavanje HNK-a evidentirana kao nezaposlena.

Usvojeni Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji predviđa usklađivanje sa Zakonom o državnoj službi F BiH i sa Zakonom o organizaciji uprave u HNK. Navedenim članovima Zakona, koji se ovim izmjenama brišu, propisano je da se kantonalni inspektori imenuju na četiri godine, što je suprotno odredbama Zakona o državnoj službi i Zakona o organizaciji uprave u HNK.