• Post category:Novosti
  • Reading time:1 min čitanja

Deveta redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održana je danas u Mostaru na kojoj je razmatrano više bitnih dokumenata.

Poslanici su usvojili Izmjene i dopune Budžeta HNK za 2023. godinu u iznosu od 369.243.240,00 KM.

U Izmjenama i dopunama Budžeta za 2023. godinu, između ostalog, planirano je pokriće deficita iz ranijeg perioda u iznosu od 8.500.000,00 KM, od toga 4.500.000,00 KM odnosi se na pokriće dijela deficita iskazanog 2018.godine u skladu sa odredbama člana 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima Federacija BiH, također planiran je iznos od 2.000.000,00 KM na osnovu Sporazuma o načinu izvršavanja obaveza HNK prema Gradu Mostaru koji će se preusmjeriti za Zračnu luku Mostar i 2.000.000,00 KM na osnovu zaključivanja Ugovora o vansudskoj nagodbi i Sporazuma o izmirenju duga prema Općini Prozor-Rama.

Razmatran je i usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2023. godinu te je usvojen Dokument okvirnog Budžeta HNK za period 2024-2026 godina.