• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Nakon usvajanja dnevnog reda Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, poslanici su obavješteni da se konstituisao Klub poslanika Srba u Skupštini HNK te da je za predsjednicu Kluba izabrana Zora Dujmović, dok je Vesna Saradžić prijedlog Kluba za predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine HNK.

Većinom glasova usvojen je prijedlog Kluba poslanika Srba da se za mjesto za predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine HNK imenuje Vesna Saradžić.

Nakon kratke pauze rukovodstvo Skupštine je izvijestilo Skupštinu da je postignut dogovor o izboru predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine HNK. Za predsjedavajućeg je izabran Džafer Alić dok su njegovi zamjenici Vesna Saradžić i Tomislav Martinović.

Na današnjoj sjednici Skupštine HNK imenovana je nova Vlada HNK u sljedećem sastavu:

Marija Buhač, predsjednica Vlade,

Adil Šuta, ministar finansija,

Adnan Velagić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta,

Bekir Isaković, ministar građenja i prostornog uređenja,

Đuro Prkačin, ministar za pitanja boraca,

Emil Balavac, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša,

Goran Karanović, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,

Ivo Bevanda, ministar saobraćaja i veza,

Mario Jurica, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

Mario Marić, ministar unutrašnjih poslova,

Milenko Bevanda, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite,

Zanin Vejzović, ministar privrede.

Nakon potvrđivanja Vlade HNK predsjednica Vlade i ministri su dali svečanu izjavu.

Skupština HNK je imenovala članove stalnih radnih tijela u Skupštini HNK te je usvojila Odluku o osnivanju komisije za Evropske integracije Skupštine HNK.