Sjednica će se održati u sali Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona na adresi Ulica Jakova Baruha Španca 2, dana 22.12.2022. godine (četvrtak) sa početkom rada u 11:00 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI  RED

 

  1. Poslanička pitanja,
  2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2022. godinu (Rebalans II) – utvrđen po skraćenom postupku,
  3. Prijedlog Zakona o Izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima HNK (skraćeni postupak),
  4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2022. godinu (Rebalans II ),
  5. Nacrt Budžeta HNK za 2023. godinu,
  6. Nacrt Zakona o Izvršenju Budžeta HNK za 2023. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju HNK u 2022. godini za realizaciju projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNK.