• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Pri utvrđivanju dnevnog reda sjednice Skupštine poslanici su izglasali dopunu dnevnog reda sa tačkama  Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Prostornog plana područja posebnih obilježja  za područje od značaja za Hercegovačko-neretvanski kanton „Park prirode Hutovo blato“ za period od 2013. do 2023. godine te tačke Odluka o izmjeni Odluke o provođenju Prostornog plana područja posebnih obilježja  za područje od značaja za Hercegovačko-neretvanski kanton „Park prirode Hutovo blato“ za period od 2013. do 2023. godine. Navedene Odluke su usvojene u nastavku sjednice.

Na današnjoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojen je Zaključak kojim se prihvata se Nacrt Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2024. godinu kao dobra osnova za izradu Prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta. za 2024. godinu u iznosu od 353.374.555,00 KM.

Projekcije poreznih prihoda u nacrtu Budžeta za 2024. godinu, zasnovane su na dostavljenim revidiranim projekcijama prihoda za 2023. godinu i projekcije za period 2024.- 2026. god., dobivenih od Federalnog ministarstva finansija u oktobru tekuće godine, koje su zasnovane na zadnjim makroekonomskim prognozama, preuzetim od Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) u septembru 2023. godine.

U nacrtu Budžeta planirano je i pokriće dijela deficita iskazanog u ranijem periodu, u skladu sa članom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu u Federaciji BiH u iznosu od 6,5 mil. KM i 2 milion KM Gradu Mostar na osnovu Sporazuma o načinu izvršenja obaveza HNK prema Gradu Mostaru (četvrti dio) tako da sveukupni rashodi i izdaci i pokriće deficita iznosi 353.374.555,00 KM.

Usvojen je i Zaključak kojim se prihvata Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2024. godinu kao dobra osnova za izradu Prijedloga Zakona.

Usvojena je Odluka kojom će se javne potrebe Hercegovačko-neretvanskog kantona u prvom tromjesečju 2024. godine privremeno će se finansirati do visine tromjesečnog prosjeka utrošenih sredstava ostvarenih u fiskalnoj 2023. godini, u ukupnom iznosu od 70.297.561,00 KM. Sredstva će se, proporcionalno ostvarenim prihodima u prvom tromjesečju 2024. godine, raspoređivati korisnicima mjesečno.