• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Na današnjoj četvrtoj redovnoj sjednici, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je razmotrila Informaciju o stanju sigurnosti za period od januara do septembra 2019. godine. Nakon iscrpne rasprave i predloženih zaključaka i mjera, Skupština je zadužila Kolegij da pripremi za narednu sjednicu prijedlog zaključaka.

Osim navedene prezentovane su i sljedeće informacije: Informacija o radu Kantonalnog tužilaštva HNK za 2018. godinu, Informacija o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede za 2018. godinu i Ocjena zdravstvenog stanja stanovništva Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2018. godinu.

Većinom glasova usvojeni su Zaključci kojim se:

·         Obavezuje Kantonalno tužilaštvo HNK da putem nadležnog ministarstva Skupštini i Vladi HNK dostavi prijedlog popune kadrovima i materijalno-tehničkim sredstvima za nesmetan rad Tužilaštva.   

·         Obavezuje  Vlada HNK da u Budžetu HNK za 2020. godinu obezbijedi neophodna novčana sredstva za nesmetan rad Kantonalnog tužilaštva HNK. Poslanici su detaljno upoznati o pitanjima koja se odnose na zdravstveno stanje stanovništva HNK u 2018. godini.

Kroz raspravu predloženo je više mjera u cilju prevencije bolesti i promocije zdravog načina života, te je zadužen Kolegij da i po ovoj Informaciji predloži zaključke Skupštini.

Skupština je usvojila Izvještaj o realizaciji Zbirnog plana za 2018. godinu svih nosilaca Programa razvoja male privrede HNK 2016. – 2020. godine i Strategije razvoja malog i srednjeg poduzetništva HNK za period 2012. – 2020. godine