• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Šerif Špago i članovi Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine HNK Mejrima Hasić i Amir Šelo održali su sastanak sa šefom Ureda OSCE u Mostaru Ioannis Piliouris te članicom tima za obrazovanje Sanjom Arapović.

Tema sastanka je bila angažman OSCE-a u pitanjima obrazovanja i saradnja sa relevantnim institucijama u HNK, posebno sa skupštinskom Komisijom za obrazovanje, kulturu, sport i mlade.

Predstavnici OSCE su prezentovali izvještaj koji je Misija radila, a odnosi se na probleme u sistemu obrazovanja u HNK, posebno za praksu postojanja „dvije škole pod jednim krovom“ . U izvještaju su predložene i neophodne mjere za rješavanje navedenog problema..

Predsjedavajući Špago i članovi Komisije su potencirali neophodnost donošenja novih zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju kao prvom koraku u unaprjeđenju stanja u ovoj oblasti, te potrebi neophodne koordinacije između nadležnih kantonalnih organa i jedinica lokalne samouprave u rješavanju pitanja koja su navedena u Izvještaju Misije OSCE-a.

Također je istaknuta potreba za nastavak  saradnje između Skupštine HNK i Ureda OSCE-a u Mostaru  s posebnim naglaskom na teme kao što su obrazovanje i borba protiv korupcije.