Sjednica će se održati dana 01.02.2023. godine (srijeda) u velikoj sali Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ulica Jakova Baruha Španca br. 2 u Mostaru  sa početkom rada u 11:00 sati.          

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI  RED

 

  1. Poslanička pitanja,
  2. Prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u HNK,
  3. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama sa Tarifom,
  4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju zamjenika kantonalnog javnog pravobranioca u kantonalnom javnom pravobranilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona,
  5. Prijedlog Odluke o osnivanju privremene Komisije za zakonodavno-pravna pitanja,
  6. Prijedlog Odluke o osnivanju privremene Komisije za praćenje rada MUP-a, ljudska prava i građanske slobode.