• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Dana 30.04.2021. godine održana je 12. sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Nakon poslaničkih pitanja, razmatran je Izvještaj o radu Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona koji je, nakon sadržajne rasprave, većinom glasova usvojen.

Skupština HNK je usvojila Program rada Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2021. godinu.

Definisani su prioritetni ciljevi Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u Programu rada i to:

· Odgovorno upravljanje javnim finansijama

· Podizanje nivoa sigurnosti građana – preventivno djelovanje u suzbijanju sigurnosnih izazova

· Poboljšanje kvalitete života građana – efikasan sistem zdravstva, efikasna socijalna i boračko-invalidska zaštita

· Privredni razvoj, poticanje malih i srednjih preduzeća, obrta, izvoza te razvoja poljoprivrede i turizma

· Održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima

· Ubrzana i efikasnija apsorpcija Evropskih fondova

· Posvećenost aktivnostima vezanim za donošenje Programa integriranja Bosne i Hercegovine u EU

· Regionalna, međukantonalna i saradnja s jedinicama lokalne samouprave

Usvojena je Odluka o kreditnom zaduženju Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kreditna sredstva će se iskoristiti za investiciju na objektu Kantonalnog suda u Mostaru u sklopu projekta energetske učinkovitosti.

Skupština je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK za 2020. godinu i Izvještaj o izvršenju Tekuće rezerve Budžeta HNK za 2020. godinu.

Svojim odlukama Skupština je osnovala Komisiju za evropske integracije i Komisiju za pitanja boraca s ciljem kvalitetnijeg rada Skupštine po pitanjima iz nadležnosti ovih komisija.

Skupština je donijela Zaključke kojima su predložene mjere u oblasti turizma s ciljem omogućavanja lakšeg ulaska u BiH stranih državljana-turista a vezano za pandemiju koronavirusa.