• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Treća redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održana je 30.10.2019. godine.

Razmatrajući Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, Skupština HNK nije prihvatila skraćenu proceduru razmatranja navedenog Zakona nego je isti razmatran u formi nacrta. Poslanici su dali više prijedloga za poboljšanje Zakona. Skupština je prihvatila Nacrt Zakona, obavezala Vladu HNK da provede javnu raspravu i u roku od 60 dana u skupštinsku proceduru uputi prijedlog Zakona.

Na sjednici su razmatrani Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu HNK i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima HNK. Uloženi su određeni amandmani od strane poslanika, koje je Vlada nakon razmatranja prihvatila, te je Skupština većinom glasova usvojila pomenute Zakone.

Na dnevnom redu sjednice se našao i Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Hercegovačko- neretvanskom kantonu za period od 2018. do 2024. godine koji je usvojen u predloženom tekstu. Program je okvirni i osnovni dokument kojim se omogućava donošenje i provođenje zakona, provedbenih i drugih akata, odlučuje o osnovnim principima i opredjeljenjima, područjima razvoja, akcionim planovima i prioritetima na nivou Kantona, grada i općina u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.

 Nakon sadržajne rasprave Skupština je usvojila Izvještaj o radu Vlade HNK za 2018. godinu.

Svojim odlukama Skupština je osnovala Komisiju za evropske integracije i Komisiju za pitanja boraca s ciljem kvalitetnijeg rada Skupštine po pitanjima iz nadležnosti ovih komisija.