• Post category:Novosti
  • Reading time:1 min čitanja

Glavne teme sastanka bile su završetak konstituisanja Skupštine Hercegovačko – neretvanskog kantona, te pregovori oko uspostavi izvršne vlasti u Kantonu. Istaknuta je potreba da se ova pitanja što prije riješe kako bi se nastavilo sa neophodnim reformskim procesima u oblastima iz nadležnosti Kantona.

Špago i Ozkaptan su razgovarali o trenutnoj sigurnosnoj situaciji u Kantonu, kao i o izboru i imenovanju komesara policije HNK, te o mogućim posljedicama po sigurnost zbog neimenovanja komesara.

Usaglašen je stav da Vlada HNK treba što prije imenovati vršioca dužnosti komesara iz reda policijskih službenika koji ispunjavaju zakonske uslove, te nakon konstituisanja Skupštine HNK , potrebno je pokrenuti proceduru za izbor i imenovanje Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, koji bi proveo i okončao proceduru izbora komesara, što bi omogućilo i rješavanje i drugih otvorenih pitanja u oblasti sigurnosti.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja i o drugim pitanjima koja su u fokusu Misije OSCE, a odnose se na borbu protiv korupcije, obrazovanje i položaj mladih, te pitanje stvaranja uslova za održavanje lokalnih izbora u Gradu Mostaru.