• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Na danas održanoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojen Zakon o termoenergetskoj inspekciji. Postojeći zakon koji se mijenja u trenutku donošenja je osigurao jačanje funkcije nadzora u organima kantonalne uprave, zakonitost rada, povećanje efikasnosti, racionalnosti, tehničku sigurnost i primjenu svih mjera i radnji kojima se osigurava zaštita života i zdravlja ljudi, zaštita okoliša i materijalnih dobara, te je izvršena podjela nadležnosti između kantonalne i federalne inspekcije. Međutim, praktičnom primjenom istog  zakona se pokazalo da su pojedine odredbe Zakona koje se odnose na subjekte nadzora, prava i obaveze  inspektora,  nedorečene, zbog čega ga je trebalo prilagoditi potrebama.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o cestovnom prevozu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dosadašnja primjena Zakona o cestovnom prevozu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona ukazala je da određene odredbe Zakona potrebno dopuniti i izmijeniti zbog mogućnosti potpune provedbe istog, a vezano za funkcionisanje taksi prevoza i uređenja taksi stajališta.

Skupština HNK je nakon rasprave usvojila Izvještaj o radu Vlade HNK za 2021. godinu kao i Program rada Vlade HNK za 2022. godinu. Skupština je dopunila Program rada usvojenim zaključcima koji se odnose na smanjenje procedura i rokova za izdavanje neophodnih dozvola pri realizaciji investicija na prostoru HNK. Skupština je zadužila Vladu HNK da obezbijedi poštivanje zakonskih odredbi vezano za penzionisanje svih uposlenika kantonalnih organa i institucija, a koji su stekli zakonske uslove za penzionisanje.

Usvojen je Izvještaj o radu Kantonalnog javnog pravobranilaštva HNK za 2021. godinu, primljeni su na znanje Izvještaji o radu Kantonalnog suda Mostar i Tužilaštva HNK.

Usvojen je Nacrt Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNK „Park prirode Hutovo blato“, a kojim je, između ostalog, zaduženo nadležno ministarstvo da u narednih 30 dana organizuje javnu raspravu.