Sjednica će se održati u sali Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona na adresi Jakova Baruha Španca 2 u Mostaru, dana 05.10.2022. godine (srijeda)  sa početkom rada u 11:00 sati.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom (skraćeni postupak),
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji (skraćeni postupak).