• Post category:Najave sjednica
  • Reading time:1 min čitanja

Sjednica Skupštine HNK će se održati 01.10.2021. godine (petak) u sali H.D. “Herceg Stjepan Kosača” u Mostaru sa početkom rada u 14:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

1. Poslanička pitanja,

2. Nacrt Strategije razvoja HNK za 2021. -2027.godina,

3. Zaključak Vlade HNK o prihvaćanju mišljena Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite na Nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata,

4. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Tekuće rezerve budžeta HNK za period 01.01-30.06.2021. godine,

5. Odluka o usvajanju izvještaja Ministarstva pravosuđa uprave i lokalne samouprave o izvršenju sankcija u HNK iz člana 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNK za 2020. godinu.