Sjednica će se održati dana 27.04.2023. godine (četvrtak) u velikoj sali Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ulica Jakova Baruha Španca br. 2 u Mostaru  sa početkom rada u 12:00 sati.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI  RED

  1. Zaključak o informatizaciji rada Skupštine HNK,
  2. Poslanička pitanja,
  3. a) Prijedlog Odluke o usvajanju dokumenta okvirnog Budžeta HNK za period 2022-2024. godina,                                                                    b) Prijedlog Odluke o usvajanju dokumenta okvirnog Budžeta HNK za period 2023-2025. godina,
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju u HNK u 2022. godini za realizaciju projekta Izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNK,

5.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2023. godinu,

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije za mlade HNK za period 2023-2028. godina i Akcioni plan za 2023. godinu (utvrđen po skraćenom postupku),
  2. Informacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji dodijeljenih koncesija i ugovora zakupu za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području HNK zaključno sa 31.12.2022. godine,
  3. Zaključak o rukovođenju Skupštinom HNK.

Prijenos sjednice će biti omoguće putem Youtube kanala: https://www.youtube.com/channel/UCULC3_yMkHMbUNFwrOxpI-A