• Post category:Najave sjednica
  • Reading time:1 min čitanja

Sjednica Skupštine HNK koja će se održati 31.05.2021. godine (ponedjeljak) u sali H.D. “Herceg Stjepan Kosača” u Mostaru sa početkom rada u 13:00 sati.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Poslanička pitanja,

2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu,

3. Izvještaj o radu Tužilaštva HNK za 2020. godinu,

4. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Mostaru za 2020. godinu,

5. Izvještaj o radu Kantonalnog javnog pravobranilaštva HNK za 2020. godinu.