• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Jedanaesta redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održana je danas u Mostaru.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda poslanici su imali priliku podnesu poslaničke inicijative i da postave poslanička pitanja te su na neka kroz samu diskusiju dobili odgovor.

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila Zakon o prestanku važenja Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode iz razloga što isti nije usklađen s federalnim Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode kao i zbog problema u praktičnoj primjeni odredbi spomenutog Zakona, što je dovelo do različitog postupanja na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona u odnosu na federalni propis.

Usvojena je i Odluka kojom će se Hercegovačko-neretvanski kanton zadužiti kreditom kod Razvojne banke Federacije BiH za finansiranje projekta prilagodbe Hotela „Ero“ za smještaj organa i tijela uprave Hercegovačko-neretvanskog kantona u iznosu od 15.000.000,00 KM.

Svrha kreditnog zaduženja je finansiranje Projekta prilagodbe Hotela „Ero“ za smještaj organa i tijela uprave Hercegovačko-neretvanskog kantona, čija otplata će se vršiti iz Budžeta HNK te će sredstva potrebna za otplatu kredita biti planirana u Budžetu HNK, u svim godinama otplate.

Predsjednik Kantonalnog suda Mostar prezentovao je Izvještaj o radu Suda koji su poslanici primili k znanju.

Na današnjoj sjednici usvojene se i dvije odluke i to: Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta HNK za 2023. godinu i Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Tekuće rezerve za 2023. godinu.