• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Dana 15.10.2019. godine održana je druga redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretnvanskog kantona.

Nakon usvojenog Dnevnog reda i poslaničkih pitanja razmatran je i usvojen Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti porodica s djecom, prema kojem svako novorođeno dijete u kantonu ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu u iznosu od 400 konvertibilnih maraka, izvršena je dopuna istog Zakona kojom je omogućeno korištenje prava u slučaju prestanka primanja iz radnog odnosa.

Usvojen je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima HNK u kojem je izvršeno usaglašavanje sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, Zaključkom je obavezana Vlada HNK da u roku 4 mjeseca pripremi dodatne izmjene i dopune Zakona.

Na sjednici je prihvaćena Odluka o kreditnom zaduženju HNK kod Svjetske banke u sklopu Projekta „Energetska efikasnost u BiH“ te je data saglasnost Vladi za nastavak aktivnosti realizacije po tom projektu.

Poslanici su usvojili Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o izvršenju Budžeta HNK, Odluku o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine HNK kao i Izvještaj o radu Kantonalnog javnog pravobranilaštva te Odluku o usvajanju Izvještaja Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o izvršenju sankcija u HNK za 2018. godinu.