Nastavak 6. redovne sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održati će se 03.11.2023. godine (petak) sa početkom rada u 09:30 sati u velikoj sali Skupštine HNK, Ulica Jakova Baruha Španca br. 2 u Mostaru.

Na sjednici će se razmatrati preostale tačke usvojenog dnevnog reda.