• Post category:Novosti
 • Reading time:3 min čitanja

Na današnjoj, šestoj redovnoj, sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona poslanici su prihvatili Nacrt Programa rada Skupštine za 2020. godinu, te je zadužen Kolegij Skupštine da razmotri prijedloge i mišljenja poslanika i utvrdi Prijedlog Programa rada.

Skupština je usvojila Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva privrede o realizaciji ugovora o koncesijama za 2018. godinu.

Na Dnevnom redu je bila Informacija Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite o primjeni Zakona o zaštiti porodice s djecom, koja je također prihvaćena.

Direktor ZZJZ HNK Nermin Avdić upoznao je Skupštinu HNK o trenutnim aktivnostima nadležnih organa FBiH i HNK  vezanim za sprečavanje širenja korona virusa.

Skupština je usvojila sljedeće zaključke iz oblasti zdravstva:

 • Zadužuje se Vlada HNK da obezbjedi kontinuirano finansiranje preventivnih programa „Rano otkrivanje raka dojke“ i „Rano otkrivanje bubrežnih bolesti“.
 • Zadužuje se Vlada HNK da svake naredne godine obezbjedi finansiranje još jednog preventivnog programa (prevencija malignih oboljenja i kardiovaskularnih bolesti).
 • Zadužuje se Vlada HNK da podrži kontinuiranu edukaciju roditelja i medicinskog osoblja koja se odnosi na obaveznu imunizaciju s ciljem postizanja bolje vakcinalne pokrivenosti na području HNK.
 • Zadužuje se Vlada HNK da sačini i sprovede program edukativnih aktivnosti u obrazovnim ustanovama, a koji obuhvataju promociju zdrave ishrane i zdravih stilova života.

 

Skupština je usvojila sljedeće zaključke iz oblasti sigurnosti:

 • Zadužuju se nadležni organi Kantona da provedu procedure za izbor i imenovanja Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, direktora policije (Komesara), Javno žalbenog biroa, Policijskog odbora i Disciplinske komisije.
 • Zadužuje se Vlada HNK i MUP HNK da nastave aktivnosti na popuni nedostajućih policijskih službenika i materijalnom opremanju policije HNK.
 • Skupština HNK traži od nadležnih institucija BiH da preduzmu adekvatne mjere na zaštiti granice BiH s ciljem sprečavanja ilegalnih migracija.

Skupština traži od organa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da u skladu sa važećim propisima koordiniraju sa nadležnim organima HNK i organima jedinica lokalne samouprave u HNK sve aktivnosti koje se odnose na migrante.

 • Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK da nastave aktivnosti na organizovanju predavanja i obuka u školama na području HNK koji će sadržavati teme iz oblasti sigurnosti.
 • Zadužuje se Vlada i nadležna ministarstva za izvrše analizu stanja sigurnosti u saobraćaju i sačine program postavljanja stacioniranih stanica za mjerenje brzine kretanja motornih vozila na cestama u Kantonu s ciljem prevencije i smanjenja broja saobraćajnih nesreća.
 • Zadužuje se Vlada i nadležna ministarstva da sačine program mjera na sprječavanju i suzbijanju prosjačenja u Kantonu i obezbjede realizaciju tog programa. Polugodišnji izvještaj o preduzetim mjerama dostavljati Skupštini Kantona.