• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je danas u prvom dijelu šeste redovne sjednice nakon usvajanja dnevnog reda usvojila Zaključak o informatizaciji rada Skupštine koji se odnosi na stvaranje uslova za korištenje elektronskog konferencijskog sistema za glasanje i video prijenos sjednica putem web stranice Skupštine.

Skupština je razmatrala i usvojila Zakon o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Informacije su primljene k znanju i to Informacija o usvajanju okvirnog Budžeta HNK za period 2022-2024. godina i Informacija o usvajanju okvirnog Budžeta HNK za period 2023-2025. godina.

Nakon iscrpne rasprave usvojene ja Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2023-2028. godina. Strategija za mlade Hercegovačko-neretvanskog kantona za period od 2023. do 2028. godine glavni je iskaz društveno-političke vizije razvoja statusa mladih u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Strategijom se utvrđuju strateški i prioritetni ciljevi kao i mjere čiji je zadatak doprinijeti izgradnji obrazovnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih uslova neophodnih za unaprijeđenje položaja mladih u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Skupština je usvojila Odluku o Izmjeni odluke o kreditnom zaduženju Hercegovačko-neretvanskog kantona u 2022. godini za realizovanje projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Na današnjoj sjednici nisu razmatrane Izmjene i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK.