• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Dana 26.02.2021. godine održana je sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Nakon prezentovanja Prostornog plana Hercegovačko-neretvanskog kantona Skupština je većinom glasova usvojila Prostorni plan.

Skupština je usvojila Zakon o proglašenju područja špilje Vjetrenica s dijelom Popovog Polja Zaštićenim pejzažom „Vjetrenica-Popovo Polje“ kojim je špilja Vjetrenica ispunila uslove za kandidaturu na Unescovu listu.

Predsjednik Komisije Vlade HNK za upravljanje Stabilizacijskim fondom i utvrđivanje Prijedloga Programa utroška od subvencija iz člana 3. i 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom korona virusa (COVID-19) i podršci ekonomiji na području HNK detaljno je obrazložio Izvještaj Komisije koji je Skupština primila na znanje.

Predsjednik Vlade je izvijestio Skupštinu o toku pregovora sa sindikatom zaposlenih u zdravstvu, te je zaključeno da Skupština očekuje da nadležno Ministarstvo i Vlada HNK što prije dostave Informaciju o stanju u zdravstvu, kako bi se ista razmatrala.

Skupština je primila na znanje Informaciju Ministarstva privrede o realizaciji ugovora o koncesijama za 2019. godinu, Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o stanju u poljoprivredi na području HNK i Informacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji dodijeljenih koncesija i ugovora o zakupu za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području HNK zaključno sa 31.12.2019. godine.