• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Danas je u zgradi Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održana peta redovna sjednica.

Poslanici su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red. Nakon poslaničkih pitanja razmatran je Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti. Razlog za izradu Zakona o socijalnoj zaštiti nalazi se u obavezi realiziranja Zaključka Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj: 02-01-046/20 od 22.05.2020. godine, kojim su zaduženi Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK i Vlada HNK da izrade novi Zakon o socijalnoj zaštiti.

Nakon rasprave usvojen je Zaključak koji se prihvata Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti, kao dobra osnova za izradu Prijedloga Zakona.

Primjedbe i prijedlozi na Nacrt Zakona iznijeti na sjednici Skupštine, dostavit će se Vladi HNK na razmatranje, a poslanicima se ostavlja rok od 15 dana da u pisanom obliku dostave dodatne primjedbe i prijedloge.

Skupština je dala pozitivno Mišljenje na Nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u FBiH.

Na današnjoj sjednici usvojene i sljedeće odluke:  Odluka o usvajanju Izvještaja Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o izvršenju sankcija u HNK iz člana 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNK za 2022. godinu i Odluka o usvajanju Informacije o realizovanju potpisanih ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede zaključno sa 31.12.2022. godine.