• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona poslanici su razmatrali više bitnih finansijskih dokumenata te su usvojili potrebne odluke.

Nakon diskusije usvojena je odluka kojom se daje  saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2023. godinu (Rebalans II).

Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2023. godinu (Rebalans II) planirani su ukupni rashodi u iznosu od 191.094.000 KM, što je više za 23.202.000 KM ili 13,82 % više u odnosu na prve Izmjene i dopune Finansijskog plana za 2023. godinu. Planirani rashodi sastoje se od tekućih izdataka, kapitalnih rashoda i tekuće rezerve.

Tekući izdaci  planirani su u iznosu od 183.831.000 KM što 23.202.000 KM ili 14,44 % više u odnosu na prve Izmjene i dopune Finansijskog plana za 2023. godinu (Rebalans I).

Izmjenama i dopunama Finansijskog plana (Rebalans II) na poziciji Usluge primarne zdravstvene zaštite planirano je povećanje za 4.000.000 KM ili 11,48%. Budući da su od domova zdravlja pristigli zahtjevi za povećanjem ugovorenih sredstava zbog povećanja cijena potrošnog materijala na tržištu, kao i primjene kolektivnih ugovora liječnicima, Zavod je osigurao dodatna 4.000.000 KM. Spomenuta sredstva su planirana u skladu sa Zaključku Skupštine HNK.

Većinom glasova usvojena je i odluka kojom se daje saglasnost na Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2023. godinu (Rebalans II).

Nakon spomenutih tačaka poslanici su razmatrali i usvojili Odluku o davanju saglasnosti na  izmjene i dopune Finansijskog plana  Službe za zapošljavanje HNK  za 2023. godinu te Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Službe za zapošljavanje HNK za 2023. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci prema Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Službe za zapošljavanje iznose 19.535.980,00 KM i povećani su za 9,59 % u odnosu na sredstva planirana Finansijskim planom Službe za 2023. godinu.