• Post category:Novosti
  • Reading time:1 min čitanja

U namjeri da sve ključne finansijske dokumente ponovno usvoji u tekućoj za narednu godinu, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je danas, na trećoj vanrednoj sjednici, usvojila Nacrt Budžeta HNK u iznosu 239.993.240,00 KM i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta HNK za 2020. godinu.

Nacrtom Budžet za 2020. godinu je povećan za 17 milion KM, od kojih će najznačajnija povećanja biti na pozicijama grantova zdravstva, sporta, kulture kao i na poziciji pokrića deficita koji se odnosi na sudske presude.

Poslanici su uložiti više prijedloga u cilju poboljšanja Budžeta koje Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona treba razmotriti do izrade Prijedloga Budžeta za 2020. godinu.