• Post category:Novosti
  • Reading time:1 min čitanja

Nakon usvajanja dnevnog reda 4. redovne sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona poslanici su usvojili odluke o formiranju Privremene Komisije za zakonodavno-pravna pitanja i Privremene Komisije za praćenje rada MUP-a, ljudska prava i građanske slobode.

Nakon iscrpne rasprave i više uloženih amandmana usvojen je Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu u HNK. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu u HNK će predstavljati pravni osnov za organizovanje i funkcionisanje zaštite od požara i vatrogastvu na području Kantona i zajedno sa kantonalnim zakonima činiti jedinstven osnov za obavljanje svih poslova u toj oblasti na području kantona.

Zakon se zasniva na novom konceptu, te  tijelo uprave  za civilnu zaštitu i vatrogastvo obavlja sve upravne, stručne  i druge poslove u oblasti vatrogastva i zaštiti od požara.

Skupština je usvojila Zakon o dopunama Zakona o sudskim taksama s tarifom.

Skupština HNK je donijela Odluku kojom potvrđuje imenovanje zamjenika kantonalnog javnog pravobranioca Hercegovačko-neretvanskog kantona gđe. Alise Pašić Macić.