Sadina Hejub

Datum rođenja: Mjesto rođenja: Prebivalište: Nacionalnost: Stranačka pripadnost: Zanimanje: Završena škola/stručno zvanje: Radno iskustvo: Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Bračno stanje:   [email protected]

Omer Hujdur

Datum rođenja: Mjesto rođenja: Prebivalište: Nacionalnost: Stranačka pripadnost: Zanimanje: Završena škola/stručno zvanje: Radno iskustvo: Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Bračno stanje:   [email protected]

Nedžad Maksumić

Datum rođenja: Mjesto rođenja: Prebivalište: Nacionalnost: Stranačka pripadnost: Zanimanje: Završena škola/stručno zvanje: Radno iskustvo: Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Bračno stanje:   [email protected]

Salmir Kaplan

Datum rođenja: Mjesto rođenja: Prebivalište: Nacionalnost: Stranačka pripadnost: Zanimanje: Završena škola/stručno zvanje: Radno iskustvo: Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Bračno stanje:   [email protected]

Kemal Muratović

Datum rođenja: Mjesto rođenja: Prebivalište: Nacionalnost: Stranačka pripadnost: Zanimanje: Završena škola/stručno zvanje: Radno iskustvo: Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Bračno stanje:   [email protected]

Harun Kurtović

Datum rođenja: Mjesto rođenja: Prebivalište: Nacionalnost: Stranačka pripadnost: Zanimanje: Završena škola/stručno zvanje: Radno iskustvo: Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Bračno stanje:   [email protected]

Džafer Alić

Datum rođenja: Mjesto rođenja: Prebivalište: Nacionalnost: Stranačka pripadnost: Zanimanje: Završena škola/stručno zvanje: Radno iskustvo: Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Bračno stanje:   [email protected]

Nermin Vrtić

Datum rođenja: Mjesto rođenja: Prebivalište: Nacionalnost: Stranačka pripadnost: Zanimanje: Završena škola/stručno zvanje: Radno iskustvo: Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Bračno stanje:   [email protected]

Ismet Lulić

Datum rođenja: 25. 10. 1990. godine Mjesto rođenja: Mostar Prebivalište: Jablanica Nacionalnost: Bošnjak Stranačka pripadnost: SDP BIH Zanimanje: - Završena škola/stručno zvanje: Fakultet političkih nauka-Univerzitet u Sarajevu/Bachelor sigurnosnih i mirovnih…

Irma Memidžan

Datum rođenja: 1983. godine Mjesto rođenja: Konjic Prebivalište: Konjic Nacionalnost: Bošnjak Stranačka pripadnost: Stranka Demokratske Akcije SDA Zanimanje: Doktor medicine specijalist pedijatrije Završena škola/stručno zvanje: Doktor medicine Radno iskustvo: - Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:…