• Post category:Najave sjednica
 • Reading time:1 min čitanja

Sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona će se održati 30.04.2021. godine (petak) u sali Centra za kulturu Mostar sa početkom rada u 14:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Poslanička pitanja
 2. Izvještaj o radu Vlade HNK za 2020. godinu
 3. Prijedlog Programa rada Vlade HNK za 2021. godinu
 4. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju HNK
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK za period 01.01. – 31.01.2020. godine
 6. Izvještaj o izvršenju Tekuće rezerve HNK za period 01.01. – 31.01.2020. godine
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju Komisije za pitanja boraca Skupštine HNK
 8. Prijedlog Odlukeo osnivanju Komisije za evropske integracije Skupštine HNK
 9. Odluka o razrješenju zamjenika kantonalnog javnog pravobranioca u Kantonalnom javnom pravobranilaštvu HNK
 10. Inicijative za donošenje mjera u oblasti turizma

 

Napomena: Tokom sjednice obavezno pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.