• Post category:Novosti
  • Reading time:3 min čitanja

Dana 15.06.2022. godine je održana je sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na početku sjednice Skupština HNK je osudila devastaciju Partizanskog spomen groblja u Mostaru i pozvala nadležne organe na hitnu reakciju i privođenje i procesuiranje odgovornih.

Skupština je razmatrala i dvotrećinskom većinom usvojila Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima HNK i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima HNK.

Izmjenama Zakona u unutrašnjim poslovima osigurani su preduslovi da se otkoče procesi i otklone poteškoće u radu Ministarstva unutrašnjih poslova, posebno vezano za izbor Komesara. Uvedena je pozicija Zamjenika komesara sa određenim ovlaštenjima vezano za radno pravni status policijskih službenika. Operativne nadležnosti u rukovođenju policijom i dalje su isključiva obaveza Komesara

Izmjenama Zakona o policijskim službenicima osigurani su preduslovi da se može vršiti vanredna dodjela činova policijskim službenicima koji ispunjavaju propisane uslove , imajući u vidu da redovno činovanje i unapređenje policijskih službenika nije vršeno u proteklom periodu, te će se omogućiti prijem novih policajaca i mlađih inspektora, a što je ključan preduslov  i garancija sigurnosti za sve građane u HNK.

 

 

Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Skupština HNK  je usvojila Odluku o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju.

Uvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o pokretanju postupka za dodatno zaduženje po sporazumu o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine za projekat „Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u Bosni i Hercegovini“ s ciljem završetka započetih projekta izgradnje i opremanja novih objekata u bolnicama u Mostaru i Konjicu.

Zastupnici u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatrali su Informaciju o stanju u šumarstvu na području HNK  koju je pripremilo Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNK, te je zaključeno da nadležno Kantonalno ministarstvo treba što prije formirati radnu grupu uz uključenost  predstavnika nadležnih tijela Kantona, jedinica lokalne samouprave i drugih zainteresovanih subjekata, a koja će ubrzano raditi na pripremi Prijedloga Zakona o šumama HNK.