• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Na sjednici održanoj 23.12.2021. godine Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Budžet Hercegovačko-neretvanskog kantona u iznosu od 264.948.520,00 KM. Ukupni prihodi u Budžetu za 2022. godinu planirani su u iznosu od 264.948.520,00 KM, a što je na nivou Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2021. godinu

Iznova je, uz socijalnu, istaknuta razvojna dimenzija Budžeta, odnosno izdvajanje značajnih sredstava za poticaje i podršku u različitim područjima. Naglašeno je kako je planirano uvećanje sredstava za privredu, poljoprivredu, turizam, saobraćaj- posebno kroz podršku Aerodromu Mostar, te visoko obrazovanje, kulturu i sport.

Nakon usvajanja Budžeta, Skupština HNK je usvojila Zakon o izvršenju Budžeta HNK za 2022. godinu.

Jednoglasno je usvojen i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. Izmjenama Zakona pristupilo se radi usklađivanja sistema procjene, praćenja i upućivanja djece sa poteškoćama u razvoju ili invaliditetom sa Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcionisanja (MKF) koju je razvila Svjetska zdravstvena organizacija.

Nakon sadržajne rasprave i više amandmana koji su uloženi od poslanika na Izmjene i dopune Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u HNK zaključeno kako će se amandmani razmotriti do naredne sjednice na kojoj će biti i izjašnjavanje o Zakonu.

Nakon razmatranja Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2021. godinu usvojena je Odluka kojom se daje saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2021. godinu u iznosu od 148.839.000,00 KM.

Izmjenama i dopunama Finansijskog plana, sredstva u iznosu od 4 miliona KM Zavod će transferirati bolničkim zdravstvenim ustanovama u HNK.

Skupština je, također, usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2022. godinu koji je planiran u iznosu od 149.851.000,00 KM i Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2022. godinu..

Usvojene su i Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2022. godinu i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2022. godinu.