• Post category:Novosti
  • Reading time:2 min čitanja

Šerif Špago je dana 12.03.2021. godine razgovarao sa ambasadorom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH Matthew Field.

Sagovornici su u prijateljskoj atmosferi razmijenili  mišljenja i informacije o političkoj situaciji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Špago je ambasadora Fielda upoznao o trenutnim aktivnostima Skupštine HNK, kao i o najaktuelnijim političkim pitanjima u Kantonu, posebno o problemu izbora nove Vlade HNK nakon Općih izbora 2018.

Predsjedavajući Špago  se dotakao i teme o stanju sigurnosti u Katonu i pitanja izbora Komesara policije HNK.

Razgovaralo se i aktivnostima nadležnih organa u borbi protiv pandemije korona virusa, te su sugovornici izrazili nadu da će vlasti u BiH u skorije vrijeme započeti masovnu vakcinaciju stanovništva.

Fokus interesiranja ambasadora je stavio na pitanje potencijala za privlačenje investicija, posebno u oblasti turizma u HNK i  mogućnostima unaprjeđenja rada zračne luke u Mostaru kao početne tačke za dolazak turista u HNK.

Akcentirana je važnost infrastrukturnih projekata u Kantonu kako bi se stvorili bolji uvjeti za nove investicije, imajući u vidu potencijale Kantona u oblasti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, poljoprivredi i dr.

Špago i Field zauzeli su zajednički stav da je neophodno sa viših razina vlasti pomoći novoizabranom gradonačelniku Grada Mostara i Gradskom vijeću u rješavanje nagomilanih problema u Mostaru.

Špago se zahvalio Nj. E. veleposlaniku na posjeti i dosadašnjoj podršci i posvećenosti njega osobno i njegove vlade na rješavanju pitanja koja imaju za cilj unutrašnju stabilizaciju i bolji život svih građana.