• Post category:Novosti
  • Reading time:1 min čitanja

U sklopu Twinning projekta Evropske unije u Neumu je održana Konferencija predsjedavajućih kantonalnih skupština i tom prilikom potpisan Akcijski plan u cilju unapređenja  uloge skupština kantona u procesu evropskih integracija, čime je potvrđeno nastojanje svih kantonalnih skupština da aktivno učestvuju u procesu evropskih integracija.

Akcijski plan predviđa saradnju u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kontekstu evropskih integracija, unapređenje svijesti javnosti o ovom procesu, te objedinjavanje resursa kantona i kreiranje baza podataka i pratećih informatičkih alata.

BiH se obavezala da će provesti niz procesa ka približavanju i integraciji sa EU. Zbog složene ustavne strukture i nadležnosti koju kantoni imaju u FBiH, neophodan je njihov aktivni angažman u realizaciji postavljenih ciljeva od strane EU.