Konstituirajuća sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona će se održati u četvrtak, 17.11.2022. godine u velikoj sali Skupštine HNK, Ulica Jakova Baruha Španca 2 sa početkom rada u 14:00 sati.