• Post category:Najave sjednica
  • Reading time:1 min čitanja

Sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona će se održati 10.12.2021. godine (petak) u sali Centra za kulturu u Mostaru sa početkom rada u 13:00 sati.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći dokumenti:

  • Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2021. godinu,

 

  • Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti porodice s djecom,

 

  • Nacrt Budžeta HNK za 2022. godinu,

 

  • Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta za 2022. godinu,

 

  • Finansijski plan Službe za zapošljavanje HNK za 2022. godinu.