• Post category:Najave sjednica
  • Reading time:1 min čitanja

Sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona će se održati 23.12.2021. godine (četvrtak) u sali H.D. “Herceg Stjepan Kosača” sa početkom rada u 13:00 sati.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći dokumenti:

  • Prijedlog Budžeta HNK za 2022. godinu,
  • Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta za 2022. godinu
  • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti,
  • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u HNK,
  • Prijedlog Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2021. godinu,
  • Prijedlog Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2022. godinu,
  • Prijedlog Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNK za 2022. godinu.